ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 87 5163 970, fax: 87 5163 375
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
 lupa

INFORMACJA


W dniu 12.12.2014 o godz. 10.00 w sali nr 10 w PUP Sejny odbędzie się Giełda Pracy w związku ze złożoną ofertą pracy na stanowiska:

Magazynier- sprzedawca oraz kierowca samochodu dostawczego ze znajomością języka litewskiego. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracodawcą.
Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV oraz punktualne stawienie się na spotkanie.

Bliższe informacja w pokoju nr 5 lub pod numerem tel: 87-5163-980

 


 

INFORMACJA


W dniu 18.12.2014 o godz. 10.00 w sali nr 10 w PUP Sejny odbędzie się Giełda Pracy w związku ze złożoną ofertą pracy na stanowisko:

Doradca Kliena w firmie pośrednictwa pieniężnego. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracodawcą. Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV oraz punktualne stawienie się na spotkanie.


Bliższe informacja w pokoju nr 5 lub pod numerem tel: 87-5163-980PROFILOWANIE POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

obrazek
obrazek
lupa

NABÓR NA SZKOLENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach ogłasza nabór dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Sejnach na następujące szkolenia:

 

 • Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie, w tym kadry, płace, ZUS
 • Kasjer walutowy z językiem angielskim
 • Przewodnik Turystyczny


Wnioski o skierowania na w/w szkolenia  można składać w pokoju nr 7 i 4 tutejszego urzędu.

Bliższe informacje pod numerem telefonu: 087 51 63 973"STAWIAMY NA PRZEDSIĘBIORCZYCH"
kolejne spotkanie

obrazek
lupa

W dniu 17.10.2014 o godz. 10.00 w sali  nr 10 w PUP Sejny odbędzie się Giełda Pracy w związku ze złożoną ofertą pracy na stanowisko:

Pracownik aplikujący piankę budowlaną

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracodawcą.
Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV oraz punktualne stawienie się na spotkanie .
Bliższe informacja w pokoju nr 5 lub pod numerem tel: 87-5163-980W dniu 15.10.2014 o godz. 10.00 w sali nr 10 w PUP Sejny odbędzie się Giełda Pracy w związku ze złożoną ofertą pracy na stanowisko:

Magazynier - Sprzedawca, praca w Suwałkach.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracodawcą.
Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV oraz punktualne stawienie się na spotkanie.
Bliższe informacja w pokoju nr 5 lub pod numerem tel: 87-5163-980


 

W dniu 13.10.2014 o godz. 10.00 w sali nr 10 w PUP Sejny odbędzie się Giełda Pracy w związku ze złożoną ofertą pracy na stanowisko: 
Pomocnik elektryka

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie z pracodawcą. Prosimy o zabranie ze sobą aktualnego CV oraz punktualne stawienie się na spotkanie. Bliższe informacja w pokoju nr 5 lub pod numerem tel: 87-5163-980

 


 
obrazek
lupa

„Stawiamy na przedsiębiorczych”

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza na spotkanie w dniach 17, 19 września 2014r, godz. 10.00, sala nr 3 wszystkie osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym zarejestrowane w tutejszym Urzędzie.

Celem spotkania będzie promowanie rozwoju przedsiębiorczości. Omówione zostaną możliwości uzyskania środków finansowych na  rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz możliwość ukończenia atrakcyjnych kursów zawodowych.

Każda osoba chcąca zostać przedsiębiorcą będzie miała możliwość skorzystania z pomocy w zakresie uzyskania informacji i porad przydatnych do założenia i prowadzenia firmy, określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz rozwijania postawy sprzyjającej odniesieniu sukcesu.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!
(kliknij aby powiększyć)

 


NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach ogłasza od dnia 18.08.2014r. nabór wniosków dla pracodawców na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

 

 • Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach.
 • Nabór trwać będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 • Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie zgodnie z datą wpływu wniosku do urzędu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub pod numerem tel. 87 51 63 987


>> Wniosek KFS <<
>> Krajowy Fundusz Szkoleniowy <<


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach przedłuża nabór wniosków dotyczących przyznania bonów
dla osób do 30 roku życia • Wnioski należy składać w sekretariacie urzędu Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach.
 • Nabór trwać będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 • Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie zgodnie z datą wpływu wniosku do urzędu.
 • O przyznanie bonów mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia (profil I i II) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 4 lub pod numerem tel. 87 51 63 987.


>> Wniosek - Bon na zasiedlenie <<
>> Wniosek - Bon szkoleniowy <<
>> Wniosek - Bon na zatrudnienie <<
>> Wniosek - Bon stażowy <<
>> Informacja dotycząca przyznawania bonów <<


 
NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP Sejnach (należących do profilu I i II) na następujące formy wsparcia:

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla kogo: 15 osób bezrobotnych do 30 roku życia

>> Druk- wniosek <<
>> Druk- oświadczenie dla pracodawcy <<

 

BONY SZKOLENIOWE

Bon przyznawany jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, który uprawdopodobni możliwość zatrudnienia lub podjęcia działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu/szkoleniach.

Kwota: 3.500,00 zł

Dla kogo: 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia

>> Druk- wniosek <<
>> Druk- wzór bonu <<


BONY ZATRUDNIENIOWE

Bon przyznawany jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia i stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji przez okres 12 m-cy części kosztów wynagrodzenia  i składek na ubezpieczenie społeczne jeśli pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego na okres kolejnych  6 m-cy.

Kwota: 12.000 zł.

Dla kogo:  5 osób bezrobotnych do 30 roku życia

>> Druk- wniosek <<
>> Druk- wzór bonu <<


BONY STAŻOWE

Bon przyznawany jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia i stanowi gwarancje skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Kwota bonu: około 2.200 zł. + stypendium za staż w kwocie około 6.000 zł.

   Dla kogo:8 osób bezrobotnych do 30 roku życia

>> Druk- wniosek <<

>> Druk- wzór bonu <<

 

BONY NA ZASIEDLENIE

Bon przyznawany jest na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania.

Kwota: 7.000 zł.

Dla kogo: 8 osób bezrobotnych do 30 roku życia

>> Druk- wniosek <<

>> Druk- wzór bonu <<

 

ZASADY I KRYTERIA NABORU:

 • O przyznanie bonów mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia (profil I i II) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach.
 • O skierowanie na szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia (profil II) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach.
 • Wnioski dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach w pokoju nr 4.
 • Wnioski należy złożyć osobiście w terminie od 14.07.2014r. do 14.08.2014r w siedzibie Urzędu (sekretariat urzędu).
 • Szczegółowe informacje w siedzibie Urzędu w pokoju 4 telefon 87 51 63 987.
 • Wnioski złożone przez osoby bezrobotne po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

>> Link do informacji dotyczącej organizacji szkoleń <<

>> Link do informacji dotyczącej przyznawania bonów <<

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie „AkTYwni NA RYNKU PRACY”, który jestwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania formularzy rekrutacyjnych 14.07.2014-06.08.2014.


Powyższy materiał filmowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał w celu udokumentowania  realizacji projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.

 
Człowiek- najlepsza inwestycja

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach wśród najlepszych w kraju

 

Dnia 24 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Dania Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia podczas której Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wyróżnił pamiątkowymi medalami Pro Publiko Bono osoby szczególnie zaangażowane w prace nad zmianą ustawy w sejmowej podkomisji ds. rynku pracy, reprezentujące Sejm, Ochotnicze Hufce Pracy, Naczelną Radę Zatrudnienia, Związek Powiatów Polski oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.
Mapa powiatów, które osiągnęły  najlepszą efektywność zatrudnieniową

Wśród wyróżnionych przez Ministra pamiątkowym medalem byli także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, które w poszczególnych województwach osiągnęły najwyższą efektywność swoich działań, ustaloną nową metodą pomiaru, przedstawioną podczas konferencji. W województwie podlaskim najwyższą efektywność osiągnął i został wyróżniony Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, w imieniu którego medal odebrała dyrektor urzędu Wioletta Myszczyńska. Efektywność zatrudnienia osiągnięto dzięki należycie wydatkowanym środkom na: podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów utworzenia stanowisk pracy, roboty publiczne oraz programów: stażów, szkoleń i przekwalifikowań.Konferencja z okazji Dania Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia W gronie uhonorowanych dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
Wioletta Myszczyńska
. 

Medal
Pro Publiko Bono Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach

 


 

Od 01 grudnia 2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczęła realizację projektu „Praca na start” (WND-POKL.07.02.01-20-415/13) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2013r. do 30.04.2015r.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa poprzez aktywne formy wsparcia 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów suwalskich, sejneńskiego, augustowskiego.

Uczestnicy projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (28 kobiet oraz 22 mężczyzn) do 30 roku życia (w tym 32 osoby w wieku 15-24 lata):

Uczestnikom projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
•   poradnictwo zawodowe
•   kursy/szkolenia zawodowe: Pracownik kancelaryjny (10 os.), Monter płyt kartonowo-gipsowych (10 os.), Szpachlarz (10 os.), Sprzedawca w branży spożywczej z językiem litewskim (10 os.), Sprzedawca w branży przemysłowej z językiem litewskim (10 os.)
•   staże zawodowe na okres 6 m-cy dla wszystkich uczestników
•   pośrednictwo pracy przed i po stażuDokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie w styczniu 2014 r., natomiast rekrutacja do projektu rozpocznie się od stycznia 2014 roku i trwać będzie do 31 marca 2014r.

Biuro projektu:

Ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Tel. 87 566 20 55

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAŁĄCZNIKI:

>>  REGULAMIN  <<
>>  FORMULARZ REKRUTACYJNY  <<Projekt „DOBRY START- aktywizacja zawodowa osób niepracujących”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: DOBRY START, w związku z czym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie oraz niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie ukończyły 30 roku życia oraz osoby, które mają ukończone 50 lat  do udziału w projekcie. est to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział:
- w zajęciach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
- szkoleniach zawodowych (m.in. prawo jazdy kat.  B, C+ E, opiekunka domowa, kucharz, barman, operator sprzętu ciężkiego, wózki widłowe, spawacz, wizażysta-stylista, pracownik obsługi biurowej,  drwal/pilarz oraz inne)
- stażu zawodowym (przewidziany okres trwania stażu 5 miesięcy) w kwocie 1500zł   brutto miesięcznie.

Projekt skierowany jest również do osób niezarejestrowanych w PUP w Sejnach a zameldowanych na terenie powiatu sejneńskiego, które:

•    nie prowadzą działalności gospodarczej
•    nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS
•    nie są uczniami/słuchaczami szkół dziennych oraz studentami studiów dziennych

Rekrutacja trwa do 15 lutego 2014 r. Zainteresowanych zapraszamy do punktu rekrutacyjnego
w PUP w Sejnach pokój nr 5


    Liczba miejsc ograniczona.   

Projekt realizowany jest przez ZDZ Białystok- Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: 

www.zdz.bialystok.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

>> LISTA OSÓB <<


Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
został nagrodzony w konkursie:

„Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”

Konkurs miał na celu nagrodzenie podmiotów realizujących działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach otrzymał nagrodę za realizację następujących projektów: „Kreatywny listopad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” i "Akcja edukacja" oraz  „Perspektywy na lepsze życie” i „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.

obrazekobrazek


 Z wielką satysfakcją i zadowoleniem pragniemy poinformować, iż

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

został laureatem konkursu pn. „Promujemy aktywność zawodową i społeczną osób po 50 roku życia” podczas której nagradzano inicjatywy promujące aktywność osób starszych i aktywne działanie na rzecz tej grupy.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim partnerom rynku pracy, którzy przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia.
   
obrazekobrazek