ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 87 5163 970, fax: 87 5163 375
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
Oferta pracy Eures

W dniach 17-18 marca planowana jest rekrutacja w Białymstoku na stanowiska pracy:
Wielka Brytania – Pracownik Magazynu (100 os.). Oferta 1
oraz
Pracownik przetwórni drobiu  (30 os.). Oferta 2
Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Znajomość jęz. angielskiego pozwalająca na komunikację (rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  w języku angielskim).

Kandydaci proszeni są o przesłanie CV do doradcy EURES z WUP w Białymstoku na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

obrazekobrazek
lupa


INFORMACJA

W dniu 03.02.2015 o godz. 10.00 w sali nr 10 w PUP Sejny odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zatrudnienia na stanowisku:

Opiekun/ka osoby starszej w Niemczech w firmie PROMEDICA 24

Bliższe informacja w pokoju nr 5 lub pod numerem tel: 87-5163-980.


Firma Promedica 24 poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze:
Opiekunka / Opiekun osób starszych w Niemczech i Anglii
Praca Opiekunki / Opiekuna polega na opiece nad osobą starszą lub chorą, która nie jest w stanie sama zadbać o siebie i swoje potrzeby.

>> LINK <<

PROFILOWANIE POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

obrazek
obrazek
lupa

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach wśród najlepszych w kraju

 

Dnia 24 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Dania Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia podczas której Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wyróżnił pamiątkowymi medalami Pro Publiko Bono osoby szczególnie zaangażowane w prace nad zmianą ustawy w sejmowej podkomisji ds. rynku pracy, reprezentujące Sejm, Ochotnicze Hufce Pracy, Naczelną Radę Zatrudnienia, Związek Powiatów Polski oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.
Mapa powiatów, które osiągnęły  najlepszą efektywność zatrudnieniową

Wśród wyróżnionych przez Ministra pamiątkowym medalem byli także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, które w poszczególnych województwach osiągnęły najwyższą efektywność swoich działań, ustaloną nową metodą pomiaru, przedstawioną podczas konferencji. W województwie podlaskim najwyższą efektywność osiągnął i został wyróżniony Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, w imieniu którego medal odebrała dyrektor urzędu Wioletta Myszczyńska. Efektywność zatrudnienia osiągnięto dzięki należycie wydatkowanym środkom na: podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów utworzenia stanowisk pracy, roboty publiczne oraz programów: stażów, szkoleń i przekwalifikowań.Konferencja z okazji Dania Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia W gronie uhonorowanych dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
Wioletta Myszczyńska
. 

Medal
Pro Publiko Bono Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach

 


 

Od 01 grudnia 2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczęła realizację projektu „Praca na start” (WND-POKL.07.02.01-20-415/13) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2013r. do 30.04.2015r.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa poprzez aktywne formy wsparcia 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów suwalskich, sejneńskiego, augustowskiego.

Uczestnicy projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (28 kobiet oraz 22 mężczyzn) do 30 roku życia (w tym 32 osoby w wieku 15-24 lata):

Uczestnikom projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
•   poradnictwo zawodowe
•   kursy/szkolenia zawodowe: Pracownik kancelaryjny (10 os.), Monter płyt kartonowo-gipsowych (10 os.), Szpachlarz (10 os.), Sprzedawca w branży spożywczej z językiem litewskim (10 os.), Sprzedawca w branży przemysłowej z językiem litewskim (10 os.)
•   staże zawodowe na okres 6 m-cy dla wszystkich uczestników
•   pośrednictwo pracy przed i po stażuDokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie w styczniu 2014 r., natomiast rekrutacja do projektu rozpocznie się od stycznia 2014 roku i trwać będzie do 31 marca 2014r.

Biuro projektu:

Ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Tel. 87 566 20 55

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAŁĄCZNIKI:

>>  REGULAMIN  <<
>>  FORMULARZ REKRUTACYJNY  <<


Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
został nagrodzony w konkursie:

„Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”

Konkurs miał na celu nagrodzenie podmiotów realizujących działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach otrzymał nagrodę za realizację następujących projektów: „Kreatywny listopad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” i "Akcja edukacja" oraz  „Perspektywy na lepsze życie” i „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.

obrazekobrazek


 Z wielką satysfakcją i zadowoleniem pragniemy poinformować, iż

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

został laureatem konkursu pn. „Promujemy aktywność zawodową i społeczną osób po 50 roku życia” podczas której nagradzano inicjatywy promujące aktywność osób starszych i aktywne działanie na rzecz tej grupy.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim partnerom rynku pracy, którzy przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia.
   
obrazekobrazek