ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 87 5163 970, fax: 87 5163 375
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w urzędzie do udziału w projekcie „AkTYwni NA RYNKU PRACY”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania formularzy rekrutacyjnych 14.04.2014-07.05.2014.

Powyższy materiał filmowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał w celu udokumentowania  realizacji projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.


Człowiek- najlepsza inwestycja


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach wśród najlepszych w kraju

 

Dnia 24 lutego br. w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Dania Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia podczas której Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wyróżnił pamiątkowymi medalami Pro Publiko Bono osoby szczególnie zaangażowane w prace nad zmianą ustawy w sejmowej podkomisji ds. rynku pracy, reprezentujące Sejm, Ochotnicze Hufce Pracy, Naczelną Radę Zatrudnienia, Związek Powiatów Polski oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.
Mapa powiatów, które osiągnęły  najlepszą efektywność zatrudnieniową

Wśród wyróżnionych przez Ministra pamiątkowym medalem byli także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, które w poszczególnych województwach osiągnęły najwyższą efektywność swoich działań, ustaloną nową metodą pomiaru, przedstawioną podczas konferencji. W województwie podlaskim najwyższą efektywność osiągnął i został wyróżniony Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, w imieniu którego medal odebrała dyrektor urzędu Wioletta Myszczyńska. Efektywność zatrudnienia osiągnięto dzięki należycie wydatkowanym środkom na: podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów utworzenia stanowisk pracy, roboty publiczne oraz programów: stażów, szkoleń i przekwalifikowań.Konferencja z okazji Dania Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
W gronie uhonorowanych dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach
Wioletta Myszczyńska
.

Medal
Pro Publiko Bono Powiatowego Urzędu Pracy w SejnachINFORMACJA

W dniu 01.04.2013 o godz. 10.00 w sali nr 10 (duża sala) w PUP Sejny odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z możliwością podjęcia współpracy z firmą PROMEDICA 24 poszukującą pracowników na stanowiska:

Opiekunka i opiekun osób starszych i/lub chorych na terenie Niemiec

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Bliższe informacja w pokoju nr.5 lub pod numerem tel: 87-5163-980Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach podobnie jak w roku ubiegłym w szczególny sposób chce wspierać osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. W tym celu organizuje spotkanie, na które zostali zaproszeni eksperci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

24 lutego – 1 marca 2014 r.

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014r.

Szczegółowe informacje w załącznikach:


Od 01 grudnia 2013 r. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczęła realizację projektu „Praca na start” (WND-POKL.07.02.01-20-415/13) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2013r. do 30.04.2015r.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa poprzez aktywne formy wsparcia 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów suwalskich, sejneńskiego, augustowskiego.

Uczestnicy projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (28 kobiet oraz 22 mężczyzn) do 30 roku życia (w tym 32 osoby w wieku 15-24 lata):

Uczestnikom projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
•   poradnictwo zawodowe
•   kursy/szkolenia zawodowe: Pracownik kancelaryjny (10 os.), Monter płyt kartonowo-gipsowych (10 os.), Szpachlarz (10 os.), Sprzedawca w branży spożywczej z językiem litewskim (10 os.), Sprzedawca w branży przemysłowej z językiem litewskim (10 os.)
•   staże zawodowe na okres 6 m-cy dla wszystkich uczestników
•   pośrednictwo pracy przed i po stażu

Dokumenty rekrutacyjne pojawią się na stronie w styczniu 2014 r., natomiast rekrutacja do projektu rozpocznie się od stycznia 2014 roku i trwać będzie do 31 marca 2014r.

Biuro projektu:

Ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

Tel. 87 566 20 55

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAŁĄCZNIKI:

>>  REGULAMIN  <<
>>  FORMULARZ REKRUTACYJNY  <<Projekt „DOBRY START- aktywizacja zawodowa osób niepracujących”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu pod nazwą: DOBRY START, w związku z czym zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie oraz niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie ukończyły 30 roku życia oraz osoby, które mają ukończone 50 lat  do udziału w projekcie. est to pomoc świadczona w ramach poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział:
- w zajęciach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
- szkoleniach zawodowych (m.in. prawo jazdy kat.  B, C+ E, opiekunka domowa, kucharz, barman, operator sprzętu ciężkiego, wózki widłowe, spawacz, wizażysta-stylista, pracownik obsługi biurowej,  drwal/pilarz oraz inne)
- stażu zawodowym (przewidziany okres trwania stażu 5 miesięcy) w kwocie 1500zł   brutto miesięcznie.

Projekt skierowany jest również do osób niezarejestrowanych w PUP w Sejnach a zameldowanych na terenie powiatu sejneńskiego, które:

•    nie prowadzą działalności gospodarczej
•    nie są rolnikami/domownikami ubezpieczonymi w KRUS
•    nie są uczniami/słuchaczami szkół dziennych oraz studentami studiów dziennych

Rekrutacja trwa do 15 lutego 2014 r. Zainteresowanych zapraszamy do punktu rekrutacyjnego
w PUP w Sejnach pokój nr 5


    Liczba miejsc ograniczona.   

Projekt realizowany jest przez ZDZ Białystok- Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: 

www.zdz.bialystok.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

>> LISTA OSÓB <<


Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
został nagrodzony w konkursie:

„Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”

Konkurs miał na celu nagrodzenie podmiotów realizujących działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach otrzymał nagrodę za realizację następujących projektów: „Kreatywny listopad w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach” i "Akcja edukacja" oraz  „Perspektywy na lepsze życie” i „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”.

obrazekobrazek Z wielką satysfakcją i zadowoleniem pragniemy poinformować, iż

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

został laureatem konkursu pn. „Promujemy aktywność zawodową i społeczną osób po 50 roku życia” podczas której nagradzano inicjatywy promujące aktywność osób starszych i aktywne działanie na rzecz tej grupy.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim partnerom rynku pracy, którzy przyczynili się do otrzymania tego wyróżnienia.
   
Dyplom
Statuetka
 

 

Multiwyszukiwarka Pracy

Szukaj ofert pracy
praca.gratka.pl

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości